Lønn

Duett.no Lønn er under utvikling. Dette blir et moderne webbasert lønnssystem for vanlige små og mellomstore arbeidsgivere.

Duett.no Lønn er en utvidelse som bygger på det vi allerede har i Duett.no, slik som kontoplan, ansattregister, bærere og Altinn-integrasjon. Lønn lages i samme fremtidsrettede teknologi som vi benytter på Duett.no MinSide. Datafangst av timer, utlegg mv. kan ligge i MinSide, slik at de ansatte kan levere transaksjoner via app/web så enkelt som mulig.

Duett.no Lønn skal etter planen lanseres høsten 2017.