Kurs, konsulent og support

Daldata er en kompetanseleverandør. Våre medarbeidere har solid erfaring fra ulike bransjer og arbeidsoppgaver. Vi kan derfor tilby deg et bredt spekter av bistand knyttet både til ulike løsninger, og mot strategi, ledelse og lønnsomhet for din bedrift.

Ved implementering av nye løsninger sørger våre prosjektledere for en helhetlig levering, hvor vi sammen gjennomgår nødvendige rutiner og prosesser for å utnytte de nye løsningene best mulig.

Mange bransjer er gjennom lover og forskrifter pålagt plikter som føring av prosjektregnskap, timeregistrering og detaljert dokumentasjon av inntekter. Vi har full oversikt over slike regler, og kan hjelpe deg å innrette din hverdag på enklest mulig måte for å innfri disse forpliktelsene.

For regnskapsbransjen kan vi tilby rådgivning fra noen av våre mest erfarne konsulenter på områder som strategi, ledelse og lønnsomhet. Regnskapsbransjen er under konstant tidspress, med frister og mange lovpålagte oppgaver til enhver tid. Skal regnskapskontoret være lønnsomt og attraktivt, både som tjenestetilbyder og arbeidsgiver videre framover, er det ekstremt viktig å tenke effektivisering, tilgang for deres  kunder og andre smarte måter å rasjonalisere på. Hvordan regnskapsfører skal pakke og prise sine tjenester er eksempel på et område våre konsulenter kan bidra med kompetanse og erfaring på.

Opplæring, kurs og support tilbyr vi på alle løsningene vi leverer. Du trenger ikke være kunde hos oss fra før for å ta et av våre kurs eller få support, vi hjelper alle som trenger det. Les mer om våre kurs og konsulenttjenester på vår kundeportal.

Fra venstre står økonomikonsulentene Ingrid Brændvang, Hallvard Ligård, Sverre Mære, Kjetil Tynes, May-Britt Skårsmoen, sammen med teamleder konsulent Elin Tronslien og sjef kundepleie Terje Sundt.
Konsulenter ved vårt kundesenter. Fra venstre i bakre rekke: Caroline Holen, Anne Sofie Engvoll, Elin Presthagen Rønningen, Eirik Nesset, Trude Aasheim, Frank Noreng. Foran fra venstre: Kristoffer Erlien Hagen, Terje Follien, Lisbeth Ørsal Pallin, Sveinung Fridtun Øyen, Mette Cathrin Broen, Vegard Skredderhaug (kundesentersjef), Håkon Ligård, Peder Hodøl og Jon Einar Høystad.