Duett.no

Regnskapsprogrammet Duett.no leveres som en skytjeneste, noe som gir deg mange fordeler når du skal føre regnskap.

  • Enkel og trygg pålogging via internett
  • Gode muligheter for samhandling med andre systemer
  • Høy IT-sikkerhet med dine data lagret i Norge
  • Automatisk versjonsoppdatering og nattbackup
  • Tilgang til funksjonalitet på flere ulike nivåer, tilpasset brukerens rolle i bedriften
  • Ingen kjøp av moduler, verken ved oppstart eller senere
  • Forutsigbar og prisgunstig brukeravgift pr. måned.

Regnskapsprogrammet Duett.no har ca. 8.000 brukere, og antallet vokser stadig. Ca. 70 % av disse brukerne er ansatte i regnskapskontor og deres kunder. Til sammen produseres det over 90.000 regnskap i regnskapsprogrammet Duett.no hvert år. Målt i antall førte regnskap er regnskapsprogrammet Duett.no dermed nest størst i Norge.

Regnskapsprogrammet Duett.no passer for mange ulike bransjer, i tillegg til regnskapsbransjen. Funksjonaliteten er omfattende, og dekker et vidt spekter fra vanlig bilagshåndtering til avansert logistikk og komplett årsoppgjør.