Fakturering

Fakturering i MinSide er enkelt og brukervennlig. Du kan sende e-fakturaer, PDF-fakturaer i e-post eller printe dem. Bruk av e-faktura er gratis i Duett.no MinSide!

Enkel veiviser

Fakturabildet er delt i 3, og hjelper deg raskt gjennom faktureringsprosessen. Du starter med å angi hvilken kunde som skal faktureres. Er dette en ny kunde som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, kan du hente organisasjonsnummer, riktig navn og adresse derfra.

Deretter velger du hvilke varer som skal faktureres. Du kan overstyre antall og pris, og legge inn rabatt. Du ser beregnet beløp + eventuell mva. i bildet.

Til slutt velger du hvordan fakturaen skal sendes, angir kontaktpersoner og sender fakturaen.

MinSide oppfordrer til bruk av e-faktura

For fakturering mellom næringsdrivende anbefales e-faktura i EHF-formatet. Dette er standarden som brukes både av det offentlige og privat næringsliv. Duett.no inneholder alt du trenger for å sende e-fakturaer. Systemet varsler deg hvis kunden kan motta e-faktura. En e-faktura er maskinlesbar, og sendes direkte fra din MinSide til mottakerens økonomisystem. Både du og kunden din sparer tid og penger. Fakturaen vil være tilgjengelig hos mottaker umiddelbart, slik at den kan betales på forfall.

Du kan legge med vedlegg til faktura

I MinSide kan du legge med vedlegg til fakturaen dersom du har behov for det. Du laster enkelt opp vedlegget, og det blir lagret sammen med fakturaen i systemet. Du vil senere kunne se vedlegget, og vet at kunden har mottatt det.

Automatisk bokføring av faktura

Når du har sendt fakturaen, blir den automatisk bokført i regnskapet. Fakturadato styrer hvilken periode den føres på. Du kan umiddelbart etter utsending få oppdaterte oversikter over omsetning og utestående fordringer på MinSide.