Duett.no Eierskifte

Generasjonsskifter og eierskifter i landbruket er et eget fagfelt som krever både spesiell kompetanse og et godt verktøy. Duett.no Eierskifte er programmet som hjelper deg gjennom hele denne omfattende prosessen.

Duett.no Eierskifte, tidligere kalt Eierskifteplanleggeren, er den eneste programvaren på markedet som har spesialisert seg på dette fagfeltet. De rådgiverne som jobber med dette temaet får her alt de trenger for å planlegge og gjennomføre et eierskifte. Duett.no Eierskifte inneholder følgende:

  • Sjekklister som viser deg trinnene i prosessen
  • Veiledning til hvert enkelt trinn
  • Kalkyler og verdivurderinger
  • Kjøpekontrakter og andre juridiske dokumenter
  • Beregning av økonomiske, avgiftsmessige og skattemessige effekter

I tillegg til selve programmet tilbyr vi også opplæring, kurs og bistand, slik at både nye og erfarne brukere får kvalifisert hjelp til å utnytte løsningen best mulig.

Sammen med Norges Bondelag arrangerer vi årlig Eierskiftedagene. Dette er teorikurs over 2 dager, som belyser regelverk, konkrete bestemmelser innen skatte- og avgiftsrett og andre temaer som er viktige for de som tilbyr rådgivning knyttet til eierskifter.