Webløsninger for dine kunder

Duett.no MinSide er webløsningen du kan tilby kundene dine. Duett.no MinSide gir elektronisk flyt av transaksjoner, samtidig som ansvaret for regnskapet tydelig er plassert hos regnskapsfører. Vårt konsept skiller seg ut i markedet, fordi vi ikke leverer lisenser direkte til deres kunder.

Vi ønsker at dere skal tilby dette som en tjeneste til deres kunder, der dere styrer lisenser, pris og brukere. Med Duett.no MinSide kan dere gi kundene følgende muligheter:

  • Kundene kan fakturere, skanne bilag, attestere og betale inngående fakturaer, registrere timer eller gjøre andre oppgaver
  • Kundene kan selv se på rapporter, søke og gjøre oppslag

Med Duett.no MinSide vil både dere og kundene deres spare tid. Transaksjonene hentes elektronisk og oppdateres automatisk. Kundene blir mer fornøyde, får bedre innsikt, og dere beholder full kontroll som regnskapsfører. Les mer om MinSide her.