Lønn og personal

Lønn og personal er et viktig tjenesteområde for en regnskapsfører. Stadig flere bedrifter velger å outsource lønn, samtidig som de ønsker tilgang til og oversikt over nødvendig informasjon.

Vi utvikler nå Duett.no Lønn. Dette blir et moderne webbasert lønnssystem for vanlige små og mellomstore arbeidsgivere. Dette vil komplettere Duett.no, og forenkle lønnsrutinene både for regnskapsførere og deres kunder.

Duett.no Lønn er en utvidelse som bygger på det vi allerede har i Duett.no, slik som kontoplan, ansattregister, bærere og Altinn-integrasjon. Lønn lages i samme fremtidsrettede teknologi som vi benytter på Duett.no MinSide. Datafangst av timer, utlegg mv. kan ligge i MinSide, slik at de ansatte kan levere transaksjoner via app/web så enkelt som mulig.

Duett.no Lønn skal etter planen lanseres høsten 2017.

Sammen med Duett.no kan du også benytte flere andre lønnssystemer.
Best integrasjon oppnår du med Huldt & Lillevik Lønn, men du kan også benytte Hogia Lønn og Visma Lønn sammen med Duett.no.

Fra disse lønnssystemene kan du hente regnskapstransaksjonene over til Duett.no. Du slipper manuell registrering og sparer tid.

Duett.no MinSide Time (egen mobilapp) er også integrert med Huldt & Lillevik Lønn, slik at timer kan hentes fra Duett.no til lønnssystemet. Ansatt, lønnsart, avdeling, prosjekt og antall timer importeres inn i lønnssystemet med noen få tastetrykk.