Landbruk

Landbruksregnskap er vi markedsledende på i Duett.no. Vi støtter også de andre primærnæringene. I Duett.no MinSide får du full oversikt over økonomien din.

Driver du flere virksomheter? I Duett.no kan du få oversikt på lønnsomheten for hver virksomhet, hvor dette kan deles inn i følgende typer:

  • Jordbruk
  • Skogbruk
  • Pelsdyr
  • Fiske
  • Reindrift
  • Tilleggsnæringer

Bruker du ekstern regnskapsfører?

Duett.no er spesielt godt tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg og regnskapsfører. Duett.no MinSide er en webside regnskapsfører kan gi deg tilgang til. Her får du innsyn i regnskapet ditt, og kan klikke deg fra grafiske oversiktsanalyser helt ned til bilagene. Driver du flere typer virksomhet, f.eks. jord- og skogbruk samt har noe tilleggsnæring, vil du få full oversikt over regnskapet pr. type virksomhet.

Håndtering av fakturaer og betalinger

Driver du med vedsalg, leiekjøring, snøbrøyting, snekring eller andre tjenester, kan du enkelt fakturere det selv gjennom MinSide.  Innbetalingene kan hentes rett inn i regnskapet ditt. Du vil da ha en oppdatert oversikt til enhver tid på hvilke kunder som har betalt, og hvem du må purre på. Du kan også se, godkjenne og betale fakturaer fra leverandørene dine på MinSide. Du slipper å registrere betalingene manuelt i nettbanken, og du vil på samme måte se status på dine mottatte fakturaer på MinSide.

Ønsker du å gjøre hele jobben selv?

Duett.no er et komplett økonomisystem inkludert årsoppgjør. Har du kompetanse og lyst til å ta hele regnskapsjobben selv, kan du gjøre det i Duett.no.

Velg i menyen til venstre hvilke prosesser du vil vite mer om.