Timeregistrering og fakturering

Timeregistreringen i Duett.no er enkel og brukervennlig, med egen mobilapp for de ansatte. Timene registreres fortløpende når jobben er gjort.

Registreringen gjøres i en egen mobilapp, der hver ansatt kan legge inn følgende felter kan være aktuelle:

  • Dato (dagens dato foreslås)
  • Kunde (kan hentes automatisk hvis prosjekt benyttes)
  • Prosjekt (valgfritt)
  • Vare
  • Antall timer
  • Lønnsart (for kobling mot lønn)

Det er mulig å spesifisere med tekst nærmere hvilken arbeidsoppgave som er gjort.

Timene kan godkjennes og ev. korrigeres av leder. Timene kan deretter danne grunnlag for fakturering på oppdrag etter medgått tid. Med noen få tastetrykk overføres utvalgte timer automatisk til en faktura, som kan redigeres før den sendes ut.

Oppdrag på fast pris administreres også i Duett.no. Her kan du enkelt fakturere andeler av fast pris, gjerne som en prosent av totalbeløpet. Alternativt kan du fakturere a-kontobeløp, med en endelig sluttavregning til slutt. I avregningen trekkes tidligere fakturert a-konto ut automatisk.

Alt du trenger for å sende e-faktura

Fakturaer kan sendes som e-faktura (EHF), som PDF i epost eller skrives ut. Mange oppdragsgivere ønsker å motta e-faktura (EHF). I Duett.no har vi lagd alt som trengs for at du kan sende slike e-fakturaer. Du trenger bare å legge inn organisasjonsnummer på kunden din, så sjekker Duett.no om kunden kan motta e-faktura, og du får beskjed hvis det er mulig. Resten sørger systemet for, og fakturaen blir sendt automatisk til din kundes økonomisystem. Du sparer porto, papir, konvolutt og tid.