Skytjenester

Våre programløsninger leveres fra vårt nye og effektive driftssenter.

Her drifter vi over 400 forskjellige programmer for over 8000 brukere. Det betyr at du slipper å tenke på:

 • Investeringer i servere
 • Sikkerhetskopiering
 • Brannmurer
 • Programoppdateringer
 • Utfordringer knyttet til IT-sikkerhet

Alt dette tar vi ansvaret for. I tillegg til den programvaren vi selv leverer, kan vi drifte også de andre løsningene du bruker.  Hos oss er det ingen begrensning i størrelse på epostvedlegg eller epostbokser, og alt er inkludert i den faste månedsprisen. Det betyr at hvis du trenger å legge tilbake en sikkerhetskopi eller installere en ny skriver, så gjør vi det uten tilleggskostnad for deg.
All inclusive – enkelt og greit!

Produktark

Her finner du informasjon om våre produkter innen skytjenester.

Hybride driftsløsninger

Hva er hybride driftsløsninger?

En hybrid driftsløsning betyr at vi tilpasser tjenesten til ditt behov. Det kan være en kombinasjon av skytjenester fra andre leverandører, Microsoft Office 365 eller Duett.no, samt andre programmer du trenger tilgang til. Med en hybrid driftsløsning leier du datakraft hos oss, og vi sørger for drift av programmer i tillegg til at vi utfører sikkerhetskopieringer og oppdateringer. Daldata eier og drifter alt utstyret.

Fordeler med hybride driftsløsninger

Ved å velge en hybrid driftsløsning fra Daldata, slipper du å investere i kostbare servere. En driftsavtale gir deg jevne, forutsigbare it-kostnader, og driften blir stabil. Du har alltid tilgang til det nyeste både innen programvare og teknisk utstyr, og driften blir fri for virus og spam. Med en slik avtale slipper du å bruke tid og energi på din it-drift og du får dermed mye bedre tid til å konsentrere seg om din kjernevirksomhet.

 • Beregnet oppetid på 99,7 %
 • Brukerstøtte med vakttelefon
 • Vaktordning utover ordinær åpningstid
 • Alle programmer og data er trygt plassert i Daldatas datarom
 • Oppkobling til Daldata via internett eller dedikerte linjer
 • Tilgang til programmer og data uansett hvor og når (24/7)
 • Mulighet for hjemmekontor og mobil oppkobling
 • Nødvendig lagringsplass stilles til rådighet uten ekstra kostnader
 • Ikke restriksjoner på epostvedlegg
 • Kan melde ut brukere ved sesongvariasjoner

Sikkerhet medfører høy oppetid

Vi har et topp moderne datarom som overvåkes døgnkontiuerlig. Ved en eventuell brann vil et avansert brannslukkingssystem med bruk av gass settes i gang. Vår løsning er basert på en serverpark bestående av driftssikre maskiner fra IBM med full feiltoleranse, og dette innebærer at vi har en beregnet oppetid på hele 99,7%.

Brukerstøtte og vaktordning

Mellom klokken 08.00 og 16.00 har du fri tilgang til vanlig brukerstøtte. I tillegg har vi en vakttelefon på kveldstid og i helger. Vi har mulighet til å gi deg brukerstøtte i form av at vi «overtar» ditt skjermbilde og viser deg hva du skal gjøre.

Ulike oppkoblingsmuligheter

Du kan velge mellom oppkobling via internett eller dedikerte bredbåndslinjer til ASP-senteret. Oppkoblingen er meget sikker, og skjer på samme måte som når du kobler deg opp mot nettbanken. Dine data ligger til enhver tid trygt plassert hos oss, og det er kun skjermbilder, tastetrykk og museklikk som transporteres over linjene.

Tilgang og muligheter

Du får tilgang til den programvare og de data du trenger hele døgnet. Dersom du ønsker hjemmekontor eller mobil oppkobling gir vi deg mulighet til det.

Sesongvariasjoner

Dersom du opplever sesongvariasjoner som innebærer at ikke alle dine brukere trenger å være tilkoblet hele tiden, kan du melde ut brukere etter behov, og reaktivere dem senere.

Backup

Vi har meget gode backup-rutiner som sikrer lagring av alle data. Vi lagrer backuptaper i flere generasjoner. Ett sett av disse lagres også i bank, for ytterligere sikkerhet. Videre kan vi rekonstruere generelle data i 365 dager etter sletting, og vi kan rekonstruere epost i seks måneder etter sletting. Når det gjelder databaser for regnskapsdata kan disse rekonstrueres i hele fire år etter sletting.

Virus- og spamkontroll

Vi har virussjekk som oppdateres løpende, og status på eventuelle virusangrep rapporteres til driftsoperatør ved avvik. I tillegg blir all epost kontrollert av Norman Spamkontroll, slik at du unngår masseutsendt uønsket reklame, virus og annen spam.

Daldata som leverandør

Vi har lang erfaring med driftsløsninger, og vår kompetanse gjør at vi raskt finner den løsning som passer best til å dekke dine behov. Våre dyktige kundebehandlere hjelper deg gjerne.

Fjerndrift

Hva er Fjerndrift?

Fjerndrift er en del av konseptet Daldata Skytjenester. Fjerndrift betyr at du eier alt utstyret, og det står plassert hos deg, men Daldata tar det fulle ansvaret for den tekniske driften.

Server og forretningskritiske systemer

Vi tar oss av de viktigste oppgavene i daglig drift av deres systemer. Datasikkerhet og dataintegritet er ivaretatt gjennom streng kontroll av rutiner for sikkerhetskopiering og viruskontroll. Sentralt utstyr overvåkes kontinuerlig, med varsling ved avvik eller feil. For å forebygge at feil oppstår kontrolleres også hendelseslogger periodisk for alle typer avvik.

Rapportering og statusmøter

Daldata ønsker å være en støttespiller og rådgiver for deg som kunde. Fast rapportering og periodiske statusmøter er derfor en naturlig del av oppgaven rundt driften av deres IT-plattform. Dette skal bidra til at dere er oppdatert på systemenes tilstand og ikke minst legge grunnlaget for å komme i forkant med driftsstabiliserende tiltak og nødvendige oppgraderinger.

Sikrer din IT-drift og frigjør ressurser

Ved å velge Fjerndrift hos oss tar du et viktig valg for å bedre IT-sikkerheten, funksjonaliteten og stabiliteten i din egen bedrift. Samtidig får du mulighet til å øke effektiviteten ved at du frigjør tid og ressurser som kan benyttes på annen måte til beste for bedriften din. Ved at du får tilgang til god brukerstøtte og teknisk support sikrer du også omsetningen og ikke minst den daglige driften. Fjerndrift gir deg kun ett kontaktpunkt for IT-løsningen, og dette gir deg en viktig trygghet for bistand dersom du skulle ha behov for det.

Omfattende avtale

En driftsavtale med oss inneholder blant annet disse punktene:

 • Beredskap for på-stedet-service, med 2 eller 4 timers responstid
 • Døgnkontinuerlig overvåkning av servere
 • Daglig kontroll av virusbeskyttelsen
 • Daglig kontroll av sikkerhetskopiering
 • Daglig sjekk av alarmer, loggføre og varsle feil og avvik
 • Jevnlig oppdatering av virussignaturfiler
 • Kvartalsvis rapportering
 • Faste statusmøter

Daldata som leverandør

Driftsløsningen passer for bedrifter som ønsker avlastning eller som mangler ressurser til å ivareta en tilfredsstillende drift av egne IT-systemer. Daldata kan med sitt kundesenter, sin kompetanse og moderne verktøy tilby løsninger som sikrer kunden kostnadseffektiv og stabil drift. Løsningen er en kombinasjon av overvåking og fjerndrift.

Løsningen innebærer at det er en fast forbindelse med vårt driftssenter. Det forutsettes også at eksisterende teknisk miljø er kartlagt før man inngår en avtale med overvåkning og drift.